ခ်စ္သူေလးနဲ႔ ဒိတ္မွလား … ေဘာ္ဒါေတြနဲ႔ ဒိတ္မွလား .. အဆင္ေျပသြားမယ္႔ The Pizza Company ရဲ႕ ပီဇာအသစ္ ဂ်မ္ဘိုေဟာ႔ေဒ့ါပီဇာလာျပီေနာ္.. Couple Set ကိုမွ 24000Ks ဆိုေတာ႔ စြန္းတန္ျပီေပါ႔ …. 
The Pizza Company ရဲ႕ အသစ္အသစ္ေသာ အရသာကို ခံစားဖို႔ ရန္ကုန္ႏွင္႔ မန္းေလးမွာဆို မဂၤလာမန္းေလးမွာရွိတဲ႔ The Pizza Company ကို အခုပဲ လာခဲ့လုိက္ေတာ့ေနာ္...